Savjet ministara ukinuo odluku o ostvarivanju prava na “bijeli hljeb”

Objavljeno: . u kategoriji Bosna i Hercegovina

Savjet ministara BiH danas je van snage stavio odluku o ostvarivanju prava funkcionera u vlasti na nivou BiH na “bijeli hljeb”.Na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH, Savjet ministara BiH donio je odluku o stavljanju van snage odluke o nacinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za vrijeme produženog radnopravnog statusa izabranih lica i imenovanih funkcionera u institucijama BiH.

Iz Savjeta ministara BiH saopšteno je da je s obzirom na to da je na snagu stupio Zakon o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, kojim je clan 48 brisan, više ne postoji pravni osnov za važenje ove odluke.

Usvojen je godišnji izvještaj o napretku u sprovodenju Revidiranog akcionog plana jedan (RAP jedan) Strategije reforme javne uprave u BiH za period januar-decembar 2016. godine, u kojem se navodi da je u 2016. godini ostvareno 68 odsto ciljeva iz navedenog akcionog plana.

Nivo BiH i Brcko distrikt ostvarili su porast u ispunjenju ciljeva/aktivnosti iz RAP-a jedan od tri odsto, a u prošloj godini zapoceta je realizacija devet projekata koji se finansiraju sredstvima Fonda za reformu javne uprave, od kojih su dva projekta uspješno realizovana.

Najviše ciljeva, gledajuci prema reformskim oblastima, ostvareno je u institucionalnim komunikacijama – 79 odsto, a najmanja u oblasti e-Uprava 50 odsto.

Najveci rast od pet odsto u ispunjenju ciljeva u prošloj godini zabilježen je u oblasti strateško planiranje, koordinacija i izrada politika.

Savjet ministara BiH usvojio je i izvještaj Ministarstva pravde BiH o sprovodenju pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa u institucijama BiH i potvrdio opredijeljenost da zainteresovanim – javnosti, organizacijama civilnog društva i gradanima omoguci ucešce u kreiranju i sprovodenju javnih politika koje su u nadležnosti institucija BiH.

To potvrduje i otvaranje veb-platforme eKonsultacije koju je pokrenulo Ministarstvo pravde BiH, cime je svim institucijama BiH omoguceno da pravovremeno i potpuno informišu javnost o planovima, izradi javnih politika i propisa, kao i pracenje njihove realizacije.

U izvještaju se navodi da je ostvaren znatan napredak u oblasti konsultacija u izradi pravnih propisa, posebno u smislu poboljšanja i obezbjedenja pravnog okvira, imenovanja koordinatora konsultacija u institucijama, te uspostavljanja veb-platforme za eKonsultacije.

Izvještaj daje pregled preporuka za prioritetne korake koje je potrebno da preduzmu sve institucije, koje su dužne primjenjivati pravila za konsultacije kako bi ovaj proces bio unaprijeden u korist gradana BiH.

Savjet ministara BiH utvrdio je i prijedlog osnova za pokretanje postupka za zakljucivanje sporazuma o sprovodenju programa Interreg MED 2014-2020 s ciljem stvaranja uslova za operativnu realizaciju ovog programa.

Na ovaj nacin kreira se zajednicki dokument koji ce potpisati upravljacki organi sa sjedištem u Marseju, organ za ovjeravanje sa sjedištem u Madridu i sve zemlje ucesnice MED programa.

Program Interreg MED 2014-2020 je transnacionalni program kreiran radi promocije održivog rasta u mediteranskom podrucju.

SRNA

Objavi na Facebook profilu

Poslednje dodato

WEB design