Uplata doprinosa za osiguranike koji ispunjavaju uslove za penziju

Objavljeno: . u kategoriji Republika Srpska

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o odobravanju uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike u bivšim državnim preduzećima, akcionarskim društvima u većinskom vlasništvu Republike i zemljoradničkim zadrugama, koji sa stažom osiguranja, za koji će biti uplaćen doprinos, ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju do 31. decembra ove godine.

Uplata doprinosa će se izvršiti iz sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika, nakon usaglašavanja iznosa između Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Komisije za socijalno zbrinjavanje radnika.

Vlada je zadužila Fond PIO da za uplatioce doprinosa, pravne sljedbenike, odnosno osiguranike, ukoliko nema uplatioca doprinosa, objavi javni poziv za korištenje navedenih sredstava, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju propisano je da poslodavac može uplatiti doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za radnika za određeni period unazad, ako radnik sa tom uplatom navršava staž osiguranja za ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na penziju.

Zakonom je propisano da uplatu doprinosa, u skladu sa prethodnim stavom, odobrava Fond PIO rješenjem, a može je izvršiti pravni sljedbenik poslodavca ili sam radnik.

Vlada Republike Srpske donijela je na današnjoj sjednici Odluku o davanju saglasnosti na Plan i program rada Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2018. godinu.

SRNA

Objavi na Facebook profilu

Poslednje dodato

20-11-2018
Slave 70 godina braka: Zorka i Žarko znaju tajnu srećnog bračnog života (Video)
WEB design