Povodom zaključaka Anketnog odbora oglasili se RTRS, SRNA, Glavni tužilac i ministar Lukač

Objavljeno: . u kategoriji Republika Srpska

RTRS


Radio-televizija Republike najodlučnije odbacuje navode iz zaključaka Anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srpske, u kojim se izvještavanje RTRS-a, u vezi sa slučajem stradanja Davida Dragičevića, kvalifikuje kao neprimjereno, neobjektivno i tendenciozno.

Radio-televizija Republike Srpske izvještavala je o pomenutom slučaju nepristrasno i objektivno, poštujući profesionalne i etičke standarde i programska načela definisana Zakonom o Radio-televiziji Republike Srpske.

Uređivački kolegijum smatra paušalnim i neutemeljenim navode Anketnog odbora o, kako se navodi, ignorantskom stavu Radio-televizije Republike Srpske prema svakodnevnim okupljanjima i zahtjevima građana, budući da je RTRS gledaocima prenosio sve relevantne informacije vezane za pomenuti slučaj, uključujući i pomenuta događanja.

Radio-televezija Republike Srpske, kao javni emiter, prenosila je, između ostalog, i stavove zvaničnih organa i institucija o pomenutom slučaju, vodeći računa o činjenici da je istraga o ovom slučaju u toku i da bi preuranjeno objavljivanje neprovjerenih i nezvaničnih informacija moglo da ugrozi istragu i izazove konfuziju u javnosti.

Podsjećamo članove Anketnog odbora da profesionalno i objektivno informisanje za sve medije, a naročito za Јavne servise, predstavlja isključivo prenošenje informacija institucija koje su direktno uključene u istragu, i to putem svih svojih medijskih platformi.

Zbog svega navedenog, Uređivački kolegijum RTRS smatra da zaključci Anketnog odbora, koji se odnose na izvještavanje Radio-televizije Republike Srpske, predstavljaju politički pritisak na uređivačku politiku i institucionalnu autonomiju, s ciljem diskreditacije RTRS-a u javnosti.

SRNA

Uređivački kolegijum Novinske agencije Republike Srpske "SRNA" kategorično odbacuje pokušaje pojedinih članova Anketnog odbora, formiranog odlukom Narodne skupštine Republike Srpske radi sagledavanja svih relevantnih činjenica u vezi sa slučajem stradanja Davida Dragičevića, da koristi našu medijsku kuću u dnevnopolitičke svrhe, pa tako i njeno zlonamjerno uvlačanje u ovaj tragični slučaj.

Smatramo neprimjerenim izjave pojedinih članova ovog odbora koji olako i zarad svojih interesa javno etiketiraju i svakodnevno prozivaju Novinsku agenciju "SRNA", jednu od najznačajnijih institucija Republike Srpske.

U vezi sa ocjenom Anketnog odbora da je izvještavanjem sa konferencije za novinare od 26. marta "SRNA prekršila sva pravila tačnog i fer izvještavanja", želimo da naglasimo da su Uređivački kolegijum i generalni direktor Agencije "SRNA" dovoljno kompetentni da utvrde da li je izvještaj naših novinara tačan ili ne, tako da nije potrebno da prilikom ocjene njihovog rada konsultujemo političare.

Propusti novinara u izvještavanju sa konferencije za novinare od 26. marta su utvrđeni i preduzete su mjere prema svim akterima koji su učestvovali u emitovanju te vijesti.

Uređivački kolegijum Agencije "SRNA" podsjeća da ovo nije prvi put da se naša medijska kuća i njeno ime zloupotrebljavaju u svakodnevnoj političkoj retorici i ubiranju sitnih političkih poena, ali je žalosno da se koristi i uvlači čak i u jednu porodičnu tragediju.

"SRNA" ne želi i neće dozvoliti da bude sredstvo u politizaciji ove tragedije u kojoj je izgubljen jedan mladi život, a svi njeni zaposleni kao dobronamjerni građani Republike Srpske žele da ova tragedija dobije epilog u institucijama Srpske.

Glavni tužilac Želimir Lepir

Tužilaštvo postupa i preduzima radnje i mjere sa ciljem utvrđivanja pravno relevantnih činjenica bitnih za razjašnjenje uzroka smrti Davida Dragičevića, izjavio je glavni okružni tužilac Želimir Lepir za RTRS. Upitan da prokomentariše zaključke Anketnog odbora, Lepir je naveo da neće komentarisati te Zaključke dok se o njima ne izjasni Narodna skupština.

Anketni odbor Narodne skupštine Republike Srpske, nema ovlašćenje da procjenjuje i ocjenjuje postupke i provedene radnje Tužilaštva, radnje dokazivanja, a koje su provele ovlaštene službene osobe pod nadzorom tužioca, te da određuje pravnu kvalifikaciju, shodno zakonu o VSTS BiH, Zakonu o javnim tužilaštvima Republike Srpske i Zakonu o krivičnom postupku Republike Srpske, piše u odgovoru.

"U svom izlaganju pred narodnim poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske, naglasio sam da će se ovo Tužilaštvo izjasniti u konkretnom predmetu, tek kada dobije nalaz medicinskog vještačenja od strane tima vještaka iz Zagreba i o tome kao i o dosadašnjim preduzetim mjerama i radnjama blagovremeno obavijestiti javnost", odgovorio je Lepir.

U dosadašnjem radu u konkretnom predmetu, nije bilo propusta od strane postupajućih tužilaca, a o tome da li je bilo propusta u radu, može isključivo da utvrđuje Ured disciplinskog tužioca pri Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH, navodi se u odgovoru.

Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač

Anketni odbor formiran od strane Narodne Skupštine Republike Srpske na čelu sa Branislavom Borenovićem je preglasavanjem donio Zaključke koji nisu zasnovani na dokazima i predstavljaju političke stavove opozicionih poslanika u Anketnom odboru, izjavio je za RTRS ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.

Isti su zloupotrijebili povjerenje Narodne Skupštine i doveli u Anketni odbor lice koje ima potvrđenu krivičnu prijavu od strane Suda za teško krivično djelo i omogućili istom da ispituje rukovodioce Ministarstva unutrašnjih poslova i Tužilaštva što nije zabilježeno u pravnom sistemu bilo koje države u svijetu i na taj način srušili pravni poredak i vladavinu prava na najgrublji način, navodi se u pisanoj izjavi ministra Lukača.

"Takođe, Anketni odbor je na čelu sa Borenovićem zloupotrijebio i ignorisao zaključak VSTV BiH sa kojim su upozoreni da shodno Zakonu o VSTV BiH, Zakonu o javnim tužilaštvima Republike Srpske i Zakonu o krivičnom postupku Republike Srpske, Anketni odbor nema ovlaštenja da procjenjuje i ocjenjuje postupke i provedene radnje Tužilaštva i tužilaca u istrazi i radnje dokazivanja - istražne radnje koja su provela ovlaštena službena lica i druga lica pod nadzorom tužioca.  Što znači da su mogli da se bave samo pitanjem da li je policija radila po naredbi tužioca ili nije. Ako jeste, kao što je bilo u ovom slučaju, nisu mogli ulaziti u dalju ocjenu provedenih istražnih radnji", odgovorio je Lukač.

U odgovoru se navodi da se Anketni odbor  uprkos svemu nastavio da se bavi istragom slučaja i većina postavljenih pitanja je bila upućena sa tom namjerom da bi se na kraju bespravno upustili i u kvalifikaciju djela i donijeli takav zaključak iako nisu nimalo stručni za takve radnje i bez obzira što to Tužilaštvo još uvijek nije uradilo u toku dosadašnje istrage.  Anketni odbor nadalje bez ijednog dokaza optužuje MUP i Tužilaštvo i njihovo rukovodstvo za učinjene propuste koje nisu ničim obrazložili i na taj način i dalje pokušava da podriva povjerenje građana u svoje institucije, a traženje izmjena Zakona po hitnom postupku i uvođenja tužilačke odgovornosti u vršenju dužnosti je miješanje i pritisak na funkcionisanje pravosudnog sistema.

"Takođe, nastavljaju da svojim zaključcima vrše neprimjerene napade na slobodu medija i miješanje u uređivačku politiku RTRS-a i SRNA-e, što Anketni odbor ni na koji način nije smio raditi niti je bio to njihov zadatak koji su dobili od NSRS. Pozivajući sve institucije da svoje djelovanje vrate u okvire Ustava i Zakona, bez ijednog dokaza da je neka od institucija radila nešto izvan Ustava i Zakona, je još jedan u nizu neprimjerenih zaključaka i napada u cilju podrivanja i urušavanja institucija RSepublike Srpske od strane neodgovornih političara iz opozicionih redova, koji su to uradili i ovaj put zloupotrebljavajući povjerenje koje su dobili od strane NSRS", zaključio je ministar Lukač.

Objavi na Facebook profilu

Poslednje dodato

22-10-2018
Skoko: Najbolji rezultat u Izbornoj jedinici 9 od osnivanja Socijalističke partije
WEB design