Zadovoljavajući kvalitet voda u slivu Trebišnjice

Objavljeno: . u kategoriji Trebinje

Kvalitet voda u područnom slivu rijeke Trebišnjice je zadovoljavajući, ali je odnos ljudi prema vodama zabrinjavajući i mora se raditi na zaštiti njenog kvaliteta, ali i kvantiteta, rekao je rukovodilac sektora za oblasni riječni sliv rijeke Trebišnjice u Javnoj ustanovi "Vode Srpske" Branko Čolić.


Čolić je rekao da su urađeni nalazi, mjerenja i ispitivanja voda na terenu, što je prezentovano i na današnjoj javnoj raspravi o nacrtima plana upravljanja oblasnim riječnim slivom rijeke Trebišnjice i izvještaja o strateškoj procjeni njegovog uticaja na životnu sredinu.

Navodeći da su ova dva dokumenta uradile "Vode Srpske", Čolić je rekao da plan upravljanja podrazumijeva presjek postojećeg stanja podzemnih i površinskih voda, analizu mjera i uticaja koje treba preduzeti da bi zadržali postojeći kvalitet i kvantitet voda, kao i mjere koje će poboljašati stanje površinskih i podzemnih voda.

On je podsjetio da je 1982. godine u Trebinju urađen prečistač kao zaštita podzemnih i površinskih voda, te da je prije četiri godine u Bileći urađeno novo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

Čolić kaže da postoji potreba da se u narednih pet godina urade prečistači i u drugim opštinama istočne Hercegovine.

"Opredijeljeni smo da za sliv Trebišnjice preduzmemo velike korake s ciljem zaštite kvaliteta vode, ali zaštite kvantiteta, odnosno da pokušamo da podzemne vode regulišemo - njihovo adekvatno uzimanje za potrebe stanovništva i navodnjavanje, a prvenstveno za vodosnabdijevanje", rekao je Čolić.

On je dodao da je jedan od ciljeva da se kroz sanaciju postojeće mreže smanje gubici vode, koji su u vodovodnim preduzećima u Republici Srpskoj oko 60 odsto.

"Kada bi te gubitke smanjili na prihvatljivu mjeru koja je u Evropi od 20 do 22 odsto u podzemlju bi zadržali novo izvorište i imali bi dovoljne količine vode za sve generacije", rekao je Čolić.

Stručni saradnik za zaštitu životne sredine na banjalučkom Institutu za građevinarstvo Siniša Cukut istakao je da su prepoznati pozitivni i negativni uticaji, te propisane mjere za zaštitu životne sredine.

"Plan je prihvatljiv sa stanovišta uticaja na životnu sredinu uz poštovanje pripisanih mjera kojima se, između ostalog, štiti kvalitet voda, staništa, vazduh, upravljanje otpadom", rekao je Cukut i dodao da je naloženo da se za projekte koji će biti realizovani u okviru ovoga plana uradi i procjena uticaja na životnu sredinu.

SRNA

Objavi na Facebook profilu

Poslednje dodato

17-07-2018
Udruženje Nasljeđe: Otvoreno pismo političkim partijama i građanima Srpske
16-07-2018
Vrtić "Srbija" uskoro otvara vrata mališanima (Video)
WEB design