“Elektroprivreda Republike Srpske” (ERS) dostavila je Vladi RS ponudu da gradi Solarnu fotonaponsku elektranu “Trebinje 1”, vrijednosti sto miliona maraka. Snaga i vrijednost elektrane manji su u odnosu na prvobitni plan ERS, a do polovine avgusta treba da bude definisan koncesioni ugovor, saznaje portal CAPITAL.

Vlada RS je prije nekoliko dana utvrdila uslove za dodjelu koncesije za izgradnju Solarne fotonaponske elektrane u mjestu Zupci, 12 kilometara od grada Trebinja.

U uslovima se navodi da će solarna elektrana biti maksimalne instalisane snage 73 MW, procijenjene godišnje proizvodnje od 101,5 GWh.

Ukupna procjenjena vrijednost investicije je 100.750.000 KM.

Koncesija će se dodijeliti ERS na period od 50 godina, a ERS će morati da plati jednokratnu naknadu od 503.750 KM. Kasniije će plaćati koncesionu naknadu od 0,0055 KM po proizvedenom KWh električne energije.

Do polovine avgusta treba da bude definisan prijedlog ugovora o koncesiji.

Prema Privremenom operativnom planu nabavki za 2020. godinu, koji je ERS usvojila krajem prošle godine, bilo je previđeno da solarna elektrana košta 136 miliona maraka i da bude jače snage, odnosno 100 MW, sa godišnjom proizvodnjom od 147,7 GWh.

I u konačnom Planu nabavki za 2020. godinu iz marta ove godine ERS je takođe planirala da ovaj projekat košta 136 miliona KM, ali je uslovima Vlade smanjena jačina elektrane i vrijednost izgradnje.

Ovaj projekt finansiraće se iz vlastitih sredstava i kredita, objavio je ranije portal CAPITAL u tekstu „ERS pravi zaokret od uglja i vode“.

Javni poziv za izgradnju solarne elektrane trebao bi biti raspisan na krajem ove godine.