U velikom amfiteatru preduzeća Hidroelektrane na Trebišnjici danas su potpisani ugovori o stipendiranju najboljih studenata javnih fakulteta i to Elektrotehničkog, Mašinskog, Građevinskog, Ekonomskog, Pravnog, Geološkog, Arhitektonskog kao i Fakulteta za proizvodnju i menadžment sa područja istočne Hercegovine.

Ove godine pojedinačne Ugovore o dodjeli stipendija u iznosu od 150 KM mjesečno, Uprava Preduzeća je zaključila sa 100 studenata sa Rang liste.

Gordan Mišeljić, generalni direktor Hidroelektrana na Trebišnjici rekao je da je ovaj veliki privredni subjekat izdvojio 150 hiljada KM na nivou godine za najuspješnije studente fakulteta u sistematizaciji HET-a.

„Zadovoljstvo nam je da najbolje možemo da stimulišemo za veliki trud i rad koji ulažu tokom studiranja. Isplata stipendija za mjesec mart biće uplaćena već u aprilu“, rekao je Mišeljić.

IMG_8055.JPG (164 KB)